bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O Banku Tkanek Oka

Bank Tkanek Oka został powołany 26 lipca 1995 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

Działalność Banku jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
Podstawą gospodarki finansowej Banku jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

AktualnościOpublikował: Dorota Polak
Publikacja dnia: 23.03.2015
Podpisał: Dorota Polak
Dokument z dnia: 15.04.2013
Dokument oglądany razy: 8 228